Skip to content Skip to footer
0 items - lei0.00 0
0 items - lei0.00 0

Termeni și conditii

Summit-ul Sense4FIT 2024

Termeni și conditii

 Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile Sense4FIT Summit

     Pentru a participa la evenimentul Sense4FIT SUMMIT, fiecare participant se angajează și declară pe propria răspundere următoarele:

 • Că a luat cunoștință de toate dispozițiile regulamentului de participare la eveniment și că se angajează să le respecte;
 • că este apt din punct de vedere fizic (medical) pentru efort fizic prelungit și în condițiile meteorologice specifice zilei evenimentului;
 • Că NU va fi sub influența băuturilor alcoolice și/sau a narcoticelor;
 • Că a completat corect și complet formularul de înscriere și că a plătit taxa de participare la eveniment;
 • că a luat act de recomandările organizatorilor cu privire la îmbrăcămintea și încălțămintea care trebuie utilizate în timpul evenimentului și că va urma aceste recomandări;
 • Să urmeze cu strictețe instrucțiunile antrenorilor din cadrul claselor, antrenorii fiind persoane autorizate să întrerupă activitățile în cazul în care regulamentul evenimentului este încălcat;
 • Că nu va arunca niciun fel de deșeuri în perimetrul evenimentului, în afara spațiilor special amenajate, fiind informat că această încălcare constituie un motiv de descalificare de la eveniment, fără drept de apel (și fără returnarea taxei de participare );
 • că se va comporta în mod decent și sportiv pe toată durata evenimentului, fără a stânjeni ceilalți participanți și/sau organizatori;
 • să aibă o asigurare medicală pentru incidentele apărute în timpul competițiilor sportive sau să își asume cheltuielile cauzate de o posibilă accidentare pentru care organizatorii nu sunt responsabili;
 • Că nu are nicio pretenție cu privire la imaginile foto și video realizate în timpul evenimentului în care este capturat, cu angajamentul ferm al organizatorului că nu va utiliza aceste imagini în alte scopuri decât promovarea evenimentului, implicit în activitățile organizatorilor, sponsorilor, mass-media scrise și video, atunci când creează afișe, diplome și alte materiale informative dedicate activităților de fitness;
 • Că a luat cunoștință de faptul că datele colectate (nume, prenume, e-mail, telefon, categorie de vârstă) sunt colectate strict în scopul organizării evenimentului și NU sunt transferate către terți, în scopuri comerciale;
 • Că a luat cunoștință de termenii clauzei de exonerare de răspundere afișate pe site, precum și de Termenii și condițiile de utilizare a site-ului, inclusiv de drepturile și obligațiile sale în conformitate cu GDPR.
DECLARAtIE DE RENUNȚARE LA RĂSPUNDERE

În considerarea participării mele (“eu”, “al meu” sau “eu însumi”) în calitate de concurent, voluntar (sau alt membru al personalului) și/sau spectator (fiecare, un “participant”) la o serie de clase Sense4FIT SUMMIT sau la alte evenimente deținute, operate, licențiate sau sponsorizate de SENSE4FIT OPERATIONAL SRL sau altă entitate specificată în secțiunea (5) (oricare dintre cele de mai sus și orice evenimente/activități/operațiuni auxiliare legate de acestea, un “eveniment”), confirm, accept și sunt de acord cu următoarele:

 1. Riscul de vătămare gravă și/sau de deces ca urmare a activităților implicate în participarea la orice Eveniment, în calitate de Participant, este semnificativ și poate include, fără limitare, următoarele: (i) înec; (ii) aproape de înec; (iii) entorse; (iv) dislocări; (v) fracturi; (vi) leziuni cauzate de căldură și frig, inclusiv arsuri, boli cauzate de căldură și hipotermie; (vii) sindromul suprasolicitării; (viii) leziuni care implică acțiuni sau omisiuni ale altor participanți la eveniment sau ale vehiculelor din cadrul evenimentului; (ix) mușcături și/sau înțepături de animale; (x) contactul cu plante otrăvitoare; (xi) accidente care implică, fără a se limita la acestea, canotaj, alpinism, ciclism, drumeții, schi, obstacole, canotaj, transport cu camionul, autoturism sau alte conveniențe, căderi de la înălțime; (xii) atac de cord; (xiii) boli cauzate de expunerea la apă sau nămol contaminat cu fecale; (xiv) boli sau afecțiuni, inclusiv COVID-19 sau orice altă boală care rezultă din virusul SARS-CoV-2, ca urmare a expunerii la alți participanți sau la un beneficiar (astfel cum este definit în prezentul document); (xv) paralizie permanentă; și/sau (xvi) deces. Deși anumite reguli, echipamente și/sau disciplină personală pot reduce acest risc, există totuși un risc de rănire gravă și/sau deces.
 1. DUPĂ CE AM AVUT O OPORTUNITATE DE A MĂ INFORMA COMPLET CU PRIVIRE LA EVENIMENT, eu (subsemnatul) ÎNȚELEG ȘI ACCEPT ÎN CUNOȘTINȚĂ, VOLUNTAR ȘI LIBER TOATE ACESTE RISCURI, CUNOSCUTE ȘI NECONOSCUTE, INCLUSIV DACĂ SUNT CAUZATE DE NEGLIJENȚA SAU DE ACTELE SAU OMISIUNILE BENEFICIARILOR, ASTFEL CUM SUNT DEFINIȚI MAI JOS, SAU ALE ALTOR PERSOANE, ȘI ÎMI ASUM ÎNTREAGA RESPONSABILITATE ȘI TOATE RISCURILE PENTRU PARTICIPAREA MEA LA EVENIMENT.
 1. Sunt de acord, în cunoștință de cauză și în mod voluntar, să respect orice termeni și condiții obișnuite stabilite (puse la dispoziția mea) pentru participarea participantului la un eveniment. Cu toate acestea, dacă observ un pericol neobișnuit și/sau semnificativ în timpul participării mele la eveniment, mă voi retrage din participare și voi aduce acest pericol în atenția celui mai apropiat reprezentant al evenimentului.
 1. Eu, în numele meu, atest și verific că:

(i) cu excepția celor indicate mai jos, am peste 18 ani și semnez în mod legal în numele meu (ii) participantul nu are boli, leziuni sau defecte care ar putea afecta participarea în siguranță a oricărei persoane (inclusiv a sa) la un eveniment; (iii) participantul este apt din punct de vedere fizic și suficient de pregătit pentru a participa la toate activitățile asociate evenimentului; (iv) participantul NU se va afla sub influența băuturilor alcoolice și/sau a drogurilor la momentul evenimentului și (v) la data evenimentului, participantul va deține și va fi acoperit de o asigurare medicală/de sănătate, individual sau ca parte a unei organizații. Recunosc că eu, participantul, sunt conștient și informat de riscurile inerente participării la eveniment și că participarea participantului la un eveniment este în întregime voluntară.

5.În cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, eu, în numele meu și al moștenitorilor, cesionarilor, soților, partenerilor, reprezentanților personali și/sau rudelor noastre, îmi asum pentru totdeauna ÎNTREAGA RESPONSABILITATE, DREPTUL DE A FOLOSI ACORDUL, ELIBERAREA ȘI ACORDUL de a nu da în judecată SENSE4FIT OPERATIONAL SRL, înființată în conformitate cu legile din România, cu sediul în Sos. Bucuresti Nord, nr. 15-25, corp B, et. 2, Jud. Ilfov, Voluntari, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J23/4764/2022, cod fiscal: 45892368, reprezentată de dl. Antonio Enache și proprietarii, ofițerii, directorii, angajații, contractorii, reprezentanții, agenții și afiliații acestora și, după caz, orice societate-mamă sau filială directă sau indirectă, predecesoare, succesoare, succesoare, cesionară, partener media, organizație caritabilă asociată, sponsor sau furnizor de servicii medicale al oricăruia dintre cei de mai sus (colectiv, “beneficiarii”) cu privire la orice litigii, reclamații sau pierderi și orice vătămare, invaliditate, deces și/sau pierdere sau deteriorare a persoanelor sau a bunurilor, în legătură cu participarea la eveniment, indiferent dacă acestea sunt cauzate de neglijența sau de conduita voluntară a beneficiarilor sau în alt mod. De asemenea, sunt de acord să indemnizez, să apăr și să exonerez beneficiarii de orice răspundere pentru pierderi, costuri, reclamații și/sau daune rezultate din participarea sau asocierea participantului la eveniment, inclusiv, dar fără a mă limita la onorariile rezonabile ale avocaților.

 1. Pentru a putea participa la eveniment, mă angajez și declar pe propria răspundere: (i) am luat act de recomandările organizatorilor cu privire la îmbrăcămintea și încălțămintea care trebuie utilizate în timpul evenimentului și că voi urma aceste recomandări; (ii) Voi urma cu strictețe instrucțiunile antrenorilor de clasă, antrenorii fiind persoane împuternicite să întrerupă evenimentul în cazul în care regulamentul evenimentului este încălcat; (iii) nu voi arunca niciun fel de deșeuri în perimetrul evenimentului, în afara spațiilor special amenajate, fiind informat că, în cazul nerespectării acestei condiții, sunt pasibil de descalificare de la eveniment, fără drept de apel (și fără returnarea taxei de participare); (iv) Voi avea un comportament decent și sportiv pe întreaga durată a evenimentului, fără a stânjeni ceilalți participanți și/sau organizatorii;
 1. Eu, în numele meu, sunt de acord cu administrarea primului ajutor și a altor tratamente medicale și servicii conexe, inclusiv evacuarea/transportul, în caz de rănire sau îmbolnăvire în legătură cu participarea la Eveniment și, prin prezenta, eliberez și indemnizez Beneficiarii de orice răspundere sau pretenții care decurg din astfel de tratamente și/sau servicii. De asemenea, consimt și sunt de acord să obțin, să furnizez și să permit, dacă este necesar, utilizarea și divulgarea informațiilor mele medicale personale de către acești furnizori în legătură cu furnizarea de servicii și/sau tratament și să semnez orice documente suplimentare care pot fi solicitate de acești furnizori în legătură cu astfel de informații sau servicii.
 1. Beneficiarii își rezervă dreptul exclusiv de a amâna, anula sau modifica Evenimentul din cauza unor factori aflați în afara controlului Beneficiarilor care ar putea afecta sănătatea și/sau siguranța Participanților. SENSE4FIT OPERATIONAL SRL nu va fi obligată să ramburseze niciunui participant taxele de înscriere datorate unui eveniment anulat.
 1. Eu, în numele meu, acord în mod irevocabil beneficiarilor permisiunea nelimitată de a utiliza, reproduce, vinde, disemina și distribui orice fotografii, imagini, casete video, filme, înregistrări sau orice altă reprezentare de orice fel a participantului sau a participării mele sau a copilului meu la un eveniment sau la o activitate conexă, în orice scop de marketing, pe termen nelimitat și înțeleg că participantul nu va avea dreptul la nicio compensație în legătură cu acestea. De asemenea, prin prezenta acord în mod irevocabil și absolut permisiunea de a filma, înregistra video și înregistra prestația participantului la eveniment și de a transmite, vinde, distribui și utiliza ulterior acest lucru în orice mod pe care beneficiarul îl consideră adecvat. Această permisiune include acordarea către Beneficiar a unor drepturi nelimitate și irevocabile, fără niciun fel de compensație pentru Participant, de a utiliza, reproduce sau difuza numele, porecla, imaginea, asemănarea, vocea, fotografia Participantului în legătură cu Evenimentul. Recunosc că beneficiarii au drepturi nelimitate la nivel mondial de a deține drepturi de autor, de a utiliza, reutiliza, publica, republica, difuza și distribui în orice alt mod reprezentări sau informații despre participant și despre întregul eveniment sau o parte a acestuia, în cadrul căruia participantul poate apărea în orice program local de radio, rețea, cablu și televiziune, în orice material tipărit și în orice alt format sau mediu (inclusiv în mediile electronice) cunoscut sau conceput în viitor, perpetuu și fără compensații pentru participant.
 1. În schimbul permisiunii de a participa la eveniment, participantul despăgubește și acceptă să nu dea în judecată cesionarii pentru pretențiile prezente și viitoare privind participarea participantului la evenimentele organizate de beneficiari, inclusiv evenimentul, de către participant și moștenitorii, cesionarii, soții, partenerii, reprezentanții personali și/sau rudele sale apropiate.
 1. În cazul în care oricare dintre dispozițiile prezentului Acord de renunțare, de exonerare de răspundere, de necontestare și de drept de utilizare a imaginii (“Renunțare”) este considerată de către o instanță competentă ca fiind invalidă sau inaplicabilă în orice privință, atunci, în măsura permisă de legea aplicabilă, toate celelalte dispoziții din prezentul acord rămân în vigoare și efect.  
Pret bilete refunD
 1. Prețul biletului nu este rambursabil, cu excepția situațiilor legale, cum ar fi anularea evenimentului