Ultimele ore de EARLY BIRD! CUMPĂRĂ ACUM!

RENUNȚARE EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Având în vedere participarea mea (“eu”, “mea” sau “eu însumi”) meu în calitate de concurent, voluntar (sau alt membru al personalului) și/sau spectator (oricare dintre aceștia, “Participant”) la o Serie de clase Sense4FIT SUMMIT, sau la alte evenimente deținute, operate, licențiate sau sponsorizate de SENSE4FIT OPERATIONAL SRL sau de altă entitate specificată în Secțiunea (5) (oricare dintre cele de mai sus și orice evenimente/activități/operațiuni auxiliare legate de acestea, un “Eveniment”), eu, confirm, accept și sunt de acord cu următoarele:

 1. Riscul de rănire gravă și/sau de deces în urma activităților implicate de participarea la orice Eveniment, în calitate de Participant, este semnificativ și poate include, fără limitare, următoarele: (i) înec; (ii) aproape înec; (iii) entorse; (iv) luxații; (v) fracturi; (vi) leziuni provocate de căldură și frig, inclusiv arsuri, boli legate de căldură și hipotermie; (vii) sindromul de suprasolicitare; (viii) leziuni care implică acțiuni sau omisiuni ale altor participanți la eveniment sau vehicule din cadrul Evenimentului; (ix) mușcături și/sau înțepături de animale; (x) contactul cu plante otrăvitoare; (xi) accidente care implică, fără a se limita la, vâslit, cățărat, mersul pe bicicletă, drumeții, schi, obstacole, călătorii cu barca, camionul, mașina sau alte comodități, căderi de la înălțime; (xii) atac de cord; (xiii) boli cauzate de expunerea la apă sau șlam contaminată cu fecale; (xiv) boli sau afecțiuni, inclusiv COVID-19 sau orice altă boală rezultată din virusul SARS-CoV-2, ca urmare a expunerii la alți Participanți sau la un Beneficiar (astfel cum este definit în prezentul document); (xv) paralizie permanentă; și/sau (xvi) deces. Cu toate că anumite reguli, echipamente și/sau disciplina personală pot reduce acest risc, există totuși riscul de rănire gravă și/sau deces.
 2. DUPĂ CE AM AVUT OPORTUNITATEA DE A MĂ INFORMA PE DEPLIN CU PRIVIRE LA EVENIMENT, EU (subsemnatul) ÎMI ASUM ȘI ACCEPT ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ, ÎN MOD VOLUNTAR ȘI LIBER TOATE ACESTE RISCURI, ATÂT CELE CUNOSCUTE, CÂT ȘI CELE NECUNOSCUTE, INCLUSIV DACĂ SE PROVOACĂ DIN NEGLIJENȚA SAU ACTELE SAU OMISIUNILE BENEFICIARILOR, așa cum sunt definiți în continuare, sau ale altor persoane, și îmi asum întreaga responsabilitate și toate riscurile pentru participarea mea la Eveniment.
 3. Sunt de acord, în cunoștință de cauză și în mod voluntar, să respect orice termeni și condiții obișnuite declarate (care mi-au fost puse la dispoziție) pentru participarea Participantului la un Eveniment. Cu toate acestea, dacă observ un pericol neobișnuit și/sau semnificativ în timpul prezenței mele la Eveniment, mă voi retrage pe mine de la participare și voi aduce acest pericol în atenția celui mai apropiat reprezentant al Evenimentului.
 4. Eu, în numele meu, atest și verific că:
  (i) cu excepția cazului în care este indicat mai jos, am peste 18 ani și semnez în mod legal în numele meu (ii) Participantul nu are bolile, leziunile și defectele care ar putea interfera cu participarea în siguranță a oricărei persoane (inclusiv a sa) la un Eveniment; (iii) Participantul este apt fizic și suficient de antrenat pentru a participa la toate activitățile asociate cu Evenimentul; (iv) Participantul NU o să se afle sub influența băuturilor alcoolice și/sau a stupefiantelor la momentul Evenimentului și (v) la data Evenimentului, Participantul va deține și va fi acoperit de o asigurare medicală/sănătate, individual sau ca parte a unei organizații. Recunosc că, eu, Participantul sunt conștient și informat cu privire la riscurile inerente participării la Eveniment și că participarea Participantului la un Eveniment este în întregime voluntară.
 5. În cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, eu, în numele meu și al moștenitorilor, cesionarilor, soților, partenerilor, reprezentanților personali și/sau rudelor noastre, îmi ASUM pentru totdeauna ÎNTREAGA RESPONSABILITATE, ACORD DREPT DE UTILIZARE, EXONEREZ ȘI MĂ OBLIG SĂ NU DAU ÎN JUDECATĂ SENSE4FIT OPERATIONAL SRL, constituită conform legilor din România, cu sediul în Sos. Bucuresti Nord, nr.15-25, Cladirea B, et.2, Jud. Ilfov, Voluntari, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J23/4764/2022, cod fiscal: 45892368, reprezentată de dl. Antonio Enache și proprietarii, funcționarii, directorii, angajații, contractorii, reprezentanții, agenții și afiliații acestora și, după caz, orice companie mamă sau filială directă sau indirectă, predecesor, succesor, moștenitor, cesionar, partener media, organizație caritabilă asociată, sponsor sau furnizor de servicii medicale al oricăruia dintre cei de mai sus (colectiv, ” Beneficiarii”) CU PRIVIRE LA ORICARE PROCESE, RECLAMAȚII SAU PIERDERI ȘI ORICE VĂTĂMARE, INVALIDITATE, DECES ȘI/SAU PIERDERE SAU DETERIORARE A PERSOANELOR SAU A BUNURILOR, ÎN LEGĂTURĂ CU PARTICIPAREA MEA LA EVENIMENT, INDIFERENT DACĂ ACESTEA SUNT CAUZATE DE NEGLIJENȚA SAU DE COMPORTAMENTUL INTENȚIONAT AL BENEFICIARILOR SAU DE ALTE CAUZE. De asemenea, sunt de acord să despăgubesc, să apăr și să scutesc Beneficiarii de orice răspundere pentru pierderi, costuri, reclamații și/sau daune care decurg din participarea sau asocierea Participantului la Eveniment, inclusiv, dar fără a mă limita la, onorariile rezonabile ale avocaților.
 6. Pentru a putea participa la Eveniment, eu, în numele meu, imi asum și declar pe propria răspundere: (i )Am luat la cunoștință recomandările organizatorilor cu privire la îmbrăcămintea și încălțămintea de utilizat pe parcursul evenimentului și că va urma aceste recomandări; (ii) voi respecta întocmai indicațiile antrenorilor de clase, antrenorii fiind persoane abilitate să întrerupă evenimentul în cazul în care este încălcat regulamentul evenimentului;(iii) Nu va arunca în perimetrul de desfășurare al evenimentului niciun tip de deșeu, în afara spațiilor special amenajate, fiindu-mi adus la cunoștință că în cazul nerespectării acestei condiții sunt pasibil de descalificare din eveniment, fără drept de apel (și fără returnarea contravalorii taxei de participare); (iv) Mă voi manifesta într-un mod decent și cu sportivitate pe toată perioada de desfășurare a evenimentului fără a-i stânjeni pe ceilalți participanți și/sau organizatori; 
 7. Eu, în numele meu sunt de acord cu administrarea primului ajutor și a altor tratamente medicale și servicii conexe, inclusiv cu evacuarea/transportul, în caz de rănire sau boală în legătură cu participarea la Eveniment și, prin prezenta, eliberez și despăgubesc Beneficiarii de orice răspundere sau pretenții care decurg din astfel de tratamente și/sau servicii. De asemenea, sunt de acord și accept să obțin, să furnizez și să permit, dacă este necesar, utilizarea și dezvăluirea informațiilor mele personale de sănătate de către acești furnizori în legătură cu prestarea de servicii și/sau tratament și să semnez orice documente suplimentare care pot fi solicitate de către acești furnizori, în legătură cu astfel de informații sau servicii.
 8. Beneficiarii își rezervă dreptul, în mod exclusiv, de a amâna, anula sau modifica Evenimentul din cauza unor factori care nu pot fi controlați de către Beneficiari care ar putea afecta sănătatea și/sau siguranța Participanților. SENSE4FIT OPERATIONAL SRL nu va fi obligată să ramburseze niciunui Participant taxele de înregistrare din cauza unui Eveniment anulat.
 9. Eu, în numele meu, acord în mod irevocabil Beneficiarilor permisiunea nelimitată de a utiliza, reproduce, vinde, disemina și distribui orice fotografii, imagini, casete video, filme, înregistrări sau orice altă reprezentare de orice fel a Participantului sau a participării mele sau a Copilului la un Eveniment sau la o activitate conexă în orice scop de marketing, în mod perpetuu și înțeleg că Participantul nu va avea dreptul la nicio compensație în legătură cu acestea. De asemenea, prin prezenta, acord în mod irevocabil și absolut permisiunea de a filma, înregistra video și înregistra performanța Participantului în cadrul Evenimentului și, ulterior, de a transmite, vinde, distribui și utiliza în orice alt mod acest lucru în orice mod pe care Beneficiarul îl consideră adecvat. Această permisiune va include acordarea drepturilor nelimitate și irevocabile către Beneficiar, fără nici un fel de compensație pentru participant, de a utiliza, reproduce sau difuza numele, porecla, imaginea, asemănarea, vocea, fotografia Participantului în legătură cu Evenimentul. Recunosc faptul că Beneficiarii vor avea drepturi nelimitate în întreaga lume la drepturile de autor, utilizarea, reutilizarea, publicarea, republicarea, difuzarea și distribuirea în orice alt mod a reprezentărilor sau a informațiilor despre Participant și a tuturor sau a oricărei părți a evenimentului în care Participantul poate apărea în orice program de radio, rețea, cablu și televiziune locală și în orice materiale tipărite și în orice alt format sau suport (inclusiv suporturi electronice) cunoscut sau conceput ulterior, în perpetuitate și fără compensații pentru Participant.
 10. În schimbul permisiunii de a participa la Eveniment, Participantul exonerează și acceptă să nu dea în judecată Cesionarii pentru pretențiile prezente și viitoare privind participarea Participantului la Evenimentele organizate de Beneficiari, inclusiv la eveniment, de către participant și moștenitorii, cesionarii, soții, partenerii, reprezentanții personali și/sau rudele sale apropiate.
 11. În cazul în care oricare dintre dispozițiile prezentei Renunțări, Exonerare de răspundere, angajament de a nu da în judecată și Drept de utilizare a imaginii (“Renunțare”) va fi considerată de către o instanță de judecată competentă ca fiind invalidă sau inaplicabilă în orice privință, atunci, în măsura în care legea aplicabilă permite acest lucru, toate celelalte dispoziții din prezentul document vor rămâne în vigoare și vor produce efecte.